Årets kulturstipendier

På det senaste regionfullmäktigemötet delades årets kulturstipendium och hedersgåva ut. Taltidningen fanns på plats då stipendiaterna fick sina gåvor.