Kommunstyrelsen i Arboga

På det senaste mötet handlade det bland annat om eldning, digitala möten och antalet ledamöter i Arbogas kommunfullmäktigeförsamling. Taltidningen har intervjuat kommunstyrelsens ordförande Jonna Lindman (M).