Kommunstyrelsen i Kungsör

På styrelsemötet i förra veckan, den 27 september, handlade det bland annat om städning och antagande av detaljplan. Taltidningen har intervjuat kommunstyrelsens ordförande Mikael Peterson (S).