Kommunfullmäktige i Köping

På mötet som hölls måndagen den 27 september så handlade det bland annat om ansökan gällande en vindkraftpark, medborgarförslag och kostnadsfria mensskydd i Köpings skolor. Taltidningen har intervjuat kommunfullmäktiges ordförande Carl-Inge Westberg.