Regionfullmäktige den 21 september 2021

Taltidningen sammanfattar det senaste sammanträdet tillsammans med 2:e vice ordförande Pelle Strengbom (S) och ordförande Andreas Weiborn (M).