Glitter och glrmour

När den tidigare butiksarbetaren Susanna Olsson drabbades av en stroke började hon måla tavlor; och i oktober kan du ta del av hennes alster på Surahammars Bibliotek.

Hallstahammar fyller jämnt

I år har Hallstahammars Kommun – så som vi känner den – existerat i 50 år och den här veckan uppmärksammas 50-åringen flitigt. Här intervjuas Kent Sjöström, en av de ansvariga för Hallstahammars jubileumsvecka.

Bilden av Sala

Sala kommun har startat ett projekt för att utveckla ett platsvarumärke för Salas geografiska område. Taltidningen har ringt upp Carina Eriksson, näringslivsutvecklare i Sala kommun.