Bilden av Sala

Sala kommun har startat ett projekt för att utveckla ett platsvarumärke för Salas geografiska område. Taltidningen har ringt upp Carina Eriksson, näringslivsutvecklare i Sala kommun.