Detaljplan för Måns Ols Badområde

Förslaget till ny detaljplan för Måns Ols badområde har nu varit ute på samråd. Taltidningen har ringt upp Jasmina Trokic, Planarkitekt i Sala.