Diskrimineringsombudsmannen stämmer Svealandstrafiken

Vid minst fyra tillfällen under perioden 2017–2018 nekades en man i Västmanland som använder rullstol att åka med regiontrafikens buss. Taltidningen har ringt upp Josefina Yalo, processförare på DO, för att ta reda på mer.