Elmoped – Sala

Som en del i projektet Fossilfritt 2030 provar Sala kommun en elmoped. Taltidningen har ringt upp Sala kommuns miljöstrateg, Linn Hemlin.