Upplevd trängsel i Västmanland

Nio av tio västmanlänningar upplever att de följer restriktionerna, men bara tre av tio upplever att andra gör detsamma. Det berättar Jenny Sarlin som arbetar med målbild och genomförande vid Länsstyrelsen i Västmanland.