Covid-19 läget den 4 juni

En snabbare minskning av antalet smittade än prognosen och snart är 50 procent av de vuxna Västmanlänningarna vaccinerade. Taltidningen har träffat Västmanlands smittskyddsläkare Jan Smedjegård.