Nationell patientenkät

Nu har 10 000 västmanlänningar chansen att svara på en enkät om hur de upplevde sina besök inom sjukvården i mars och april. Det berättar Lotta Rajahalme, utredare vid Region Västmanlands Hälso- och sjukvårdsförvaltning.