Covid-19 läget den 28 maj

Glädjande utveckling, färre än tio covid-19 patienter på Västmanlands sjukhus och drygt 150 smittade denna vecka. Taltidningen har träffat Västmanlands smittskyddsläkare Jan Smedjegård.