Revidering av primärvårdsprogram

På regionfullmäktige den 15 juni blev det debatt om primärvårdprogrammet, resultatet blev en återremittering. Taltidningen har träffat regionrådet Lina Eriksson Liberalerna.