Regionfullmäktige

Den 15 juni samlades ett fulltaligt Regionfullmäktige i Västerås konserthus och tog bland annat beslut om budget och regionplan. Taltidningen har träffat regionfullmäktiges ordförande Andreas Weiborn (M).