Läget för SRF Go

2020 blev i mångt och mycket ett förlorat år för resebranschen med anledning av coronapandemin; och läget är fortsatt osäkert. Hur har Synskadades Riksförbunds resebyrå SRF Go hanterat krisen? Resekoordinatorn Paulina Korbak berättar.