Kort om teknik

Kort om teknik

Taltidningens teknikexpert Tony Bernedal presenterar några nyheter om datoriserade hjälpmedel.