Kostnad för inhyrd personal

Under förra året minskade kostnaden för inhyrd personal i Region Västmanland. Taltidningen har träffat regionrådet Lena Johansson (S) för att fråga varför.