Personalscreening med antigentest

Taltidningens Johan Lunner har träffat läkaren Mikael Sars, han håller i ett projekt där man snabbtestar personal inom äldrevården gällande Covid-19.