Covid-19 läget den 5 mars

En oro för att vi inte följer rekommendationerna och därför drabbas av en tredje våg av Covid-19. Taltidningen har intervjuat Västmanlands smittskyddsläkare Jan Smedjegård.

Att ha Covid-19

Här berättar Taltidningsläsaren Maria Selberg om sina upplevelser av det virus som har hållit samhället i ett järngrepp det senaste året.

Tillgången på vaccin

I förra veckan, v-8, meddelade Sveriges kommuner och regioner att det kommer mer vaccin. Taltidningen har träffat Karl-Johan Lindner, enhetschef för Sjukvårdsfarmaci region Västmanland, för att fråga vad det innebär.

Agenda 2030 – En nulägesanalys

Både glädjeämnen och utmaningar. Så sammanfattar Länsstyrelsens utredare Åsa Sars västmanlänningarnas genomförande av de globala mål som ingår i FN:s världsomfattande handlingsplan Agenda 2030.

Covid-19 läget den 25 februari

Ett något ökat antal smittade och inlagda på Västmanlands sjukhus med Covid-19. Det finns fortfarande vissa orosmoln gällande pandemin. Taltidningen har intervjuat Västmanlands smittskyddsläkare Jan Smedjegård.