Agenda 2030 – En nulägesanalys

Både glädjeämnen och utmaningar. Så sammanfattar Länsstyrelsens utredare Åsa Sars västmanlänningarnas genomförande av de globala mål som ingår i FN:s världsomfattande handlingsplan Agenda 2030.