Att ha Covid-19

Här berättar Taltidningsläsaren Maria Selberg om sina upplevelser av det virus som har hållit samhället i ett järngrepp det senaste året.