Covid-19 läget den 5 mars

En oro för att vi inte följer rekommendationerna och därför drabbas av en tredje våg av Covid-19. Taltidningen har intervjuat Västmanlands smittskyddsläkare Jan Smedjegård.