Information om pandemin för alla

Många grupper av personer med funktionsnedsättning upplever att de inte har fått tillräckligt med information om coronapandemin; det är kontentan av en rapport producerad av företaget Begripsam AB vars verksamhetsledare Stefan Johansson intervjuas i det här inslaget.