Länsstyrelsens hemsida

Länsstyrelsens hemsida på Internet har uppgraderats och blivit mer tillgänglig än tidigare. Här intervjuas Ylva Granath, kommunikatör vid Länsstyrelsen i Västmanland.