Sveriges Museers vårmöte

Västerås Konstmuseum och Västmanlands Länsmuseum har fått ett hedersuppdrag som kommer att genomföras våren 2023. Taltidningen har intervjuas Västerås museichef Katarina Frost.