Utbildningsdag för synskadade

I förra veckan hölls en utbildningsdag om kommunikation och retorik i Växhuset i Västerås. Taltidningen fanns på plats.