Kommunfullmäktige i Norberg

Kommunens politiker arbetar för att förändra den politiska organisationen, men en hel del detaljer återstår innan en sådan förändring kan bli aktuell. Taltidningen har ringt upp Kommunfullmäktiges ordförande Sten Nordström (S).