Ny chef på Synenheten

Ulrika MacKenzie har många års erfarenhet som arbetsterapeut och sedan några månader är hon chef på Habiliteringscentrums synenhet. I det här inslaget presenterar hon sig för Taltidningens läsare.

Nya bostäder i Norberg

Kommunen har tagit fram en detaljplan som bland annat kan ge 100 nua bostäder i de centrala delarna av Norberg. Taltidningen har ringt upp Kommunstyrelsens ordförande Johanna Odö (S).

Pensionärshjälpen i Kungsör

Du som är ålderspensionär eller funktionsnedsatt och boende i Kungsörs kommun kan få hjälp av pensionärsservice med mer eller mindre riskfyllda vardagssysslor. Taltidningen har ringt upp Anders Högnäsbacka, arbetsledare Miljö och Service.