EU:s tillgänglighetsdirektiv

På regionfullmäktiges senaste möte fick Vänsterpartisten Fredrik Stockhaus svar på sin interpellation om EU:s tillgänglighetsdirektiv. Taltidningen har träffat honom.