Regionfullmäktige den 26 april

Ett långt, fulltaligt och debattfyllt möte med 246 inlägg från talarstolarna i Västerås stads fullmäktigesal. Taltidningen har träffat regionfullmäktiges ordförande Andreas Weiborn (M).