Pensionärshjälpen i Kungsör

Du som är ålderspensionär eller funktionsnedsatt och boende i Kungsörs kommun kan få hjälp av pensionärsservice med mer eller mindre riskfyllda vardagssysslor. Taltidningen har ringt upp Anders Högnäsbacka, arbetsledare Miljö och Service.