Stipendieutdelning i Sala

Lördagen den 21 maj utdelas årets upplaga av Aguélistipendiet. Taltidningen har ringt upp Helene Karlsson, museiintendent på Aguélimuseet.