En syntolkad föreställning

Synskadades Riksförbund Norringarnas ordförande Anita Lilja har upplevt sitt första syntolkade evenemang och hon rekommenderar synskadade i Fagersta och Norberg att ta chansen när den dyker upp.