På gång i Synskadades Riksförbund Västerås-Kolbäcksdalen

Vårterminen för SRF Västerås-Kolbäcksdalen är på väg att avslutas, men samtidigt pågår planeringsarbetet för fullt inför hösten. Nu efterlyser föreningen dina synpunkter om kommande aktiviteter. Taltidningen har ringt upp föreningens ordförande Christer Laurén.