VägledKompetens

Tillsammans med intilliggande regioner driver Region Västmanland ett projekt som ska stärka kommunernas kompetens att vägleda invånarna till jobb och studier. Taltidningen har intervjuat projektledaren Annelie Iggström.

Trygg och säker festival

Inför sommarens evenemang i Västmanland arrangerade länsstyrelsen och Visit Västerås en samverkanskonferens. Taltidningen fanns på plats och intervjuade Therése Clifford, Länsstyrelsen och Joppe Pihlgren, Svensk Live.

Ny hemsida

På den nya hemsidan visitarboga.se ska kommunen samla all information om kultur och evenemang. Taltidningen har ringt upp turismutvecklaren Ulf Johansson.

Jämför tjänster

Hallstahammars Kommun har lanserat ett webbverktyg där man enkelt kan få information om kommunens olika verksamheter. Taltidningen har ringt upp kommunstrategen Magnus Gustavsson.

Invasiva trädgårdsväxter

Vissa trädgårdsväxter utgör ett hot mot den biologiska mångfalden och en del av dessa säljs helt lagligt i Sverige. Taltidningen har ringt upp Anna Winnersjö- Edholm, kommunekolog i Sala.

Dryga sju år

Västmanlands hälso- och sjukvårdsdirektör Håkan Wittgren kommer att pensionera sig i sommar. Taltidningen har träffat Håkan för att fråga om jobbet och pensioneringen.