Invasiva trädgårdsväxter

Vissa trädgårdsväxter utgör ett hot mot den biologiska mångfalden och en del av dessa säljs helt lagligt i Sverige. Taltidningen har ringt upp Anna Winnersjö- Edholm, kommunekolog i Sala.