Politikerträff

Den 17 maj genomförde SRF-Västmanland en träff med politiker från regionen. Taltidningen fanns på plats.