På gång i Synskadades Riksförbund Sala-Heby

Vårterminen för SRF Sala-Heby är på väg att avslutas, men samtidigt pågår planeringsarbetet för fullt inför hösten. Nu efterlyser föreningen dina synpunkter om kommande aktiviteter. Taltidningen har ringt upp föreningens ordförande Doris Palm.