På gång i Synskadades Riksförbund Köping-Kungsör

Vårterminen för SRF Köping-Kungsör är på väg att avslutas, men samtidigt pågår planeringsarbetet för fullt inför hösten. Nu efterlyser föreningen dina synpunkter om kommande aktiviteter. Taltidningen har ringt upp föreningens ordförande Margareta Söderlund.