VägledKompetens

Tillsammans med intilliggande regioner driver Region Västmanland ett projekt som ska stärka kommunernas kompetens att vägleda invånarna till jobb och studier. Taltidningen har intervjuat projektledaren Annelie Iggström.