Kommunfullmäktige i Kungsör

På det senaste mötets dagordning fanns det bland annat 11 medborgarförslag. Taltidningen har ringt upp kommunfullmäktiges ordförande Pelle Strengbom (S).