Låna talböcker i Hallstahammar

Det finns ett antal metoder att låna talböcker för den som är synskadad. Taltidningen har ringt upp socialbibliotekarien Susanne Jansson på Hallstahammars bibliotek.