Min historia min verklighet

Ett skrivprojekt för ungdomar kommer så småningom att utmynna i en vernissage på Arboga museum. Taltidningen har ringt upp Cecilia Lindå på Arboga bibliotek.