Kommunfullmäktige i Fagersta

På det senaste mötet handlade det bland annat om kommunens ekonomi, utsmyckning av gångtunnlar och försäljning av en fastighet. Taltidningen har träffat kommunfullmäktiges ordförande Marino Wallsten (S).