Försiktighetsåtgärder i Norberg

Det kan finnas risk för gruvras i området mellan Eskilsbacken och Centralskolan. Taltidningen har ringt upp Kristiina Pousar, teknisk strateg vid Norbergs kommun.