Synskadades Riksförbund Västmanlands årsmöte den 20 april

Lördagen den 20 april samlades ombud för SRF – Västmanland i Västerås för att hålla årsmöte. Taltidningen fanns på plats.