Motion om ledsagning inom hela den regionala vårdkedjan

På regionfullmäktige ville Vänsterpartiet utöka möjligheten för ledsagning i länets sjukhus, primärvård och folktandvården. Taltidningen passade på att intervjua Vänsterpartiets Fredrik Stockhaus och Sverigedemokraternas Ingvar Jonsson.