Kommunstyrelsen i Fagersta

På det senaste sammanträdet besvarades några frågor från revisionen. Taltidningen har ringt upp Kommunstyrelsens ordförande Åsa-Märta Sjöström (S).